ข้อมูลร้าน แม่เรือน ตำตะพึ้ด (จ.ชลบุรี)

ข้อมูลร้าน แม่เรือน ตำตะพึ้ด (จ.ชลบุรี)

518/90 ม.10 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

66-804599500