ข้อมูลร้าน แหม๋ว แกงถุง

ข้อมูลร้าน แหม๋ว แกงถุง

240 ม.8 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110