โจเซฟ โจเซฟ

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรู ใช้ 259 ทรูพอยท์ แลกรับส่วนลด 100 บาท

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูแบล็คการ์ด ลดเพิ่ม 10%

ลูกค้าทรูยู
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูเรดการ์ด ลดเพิ่ม 5%

ลูกค้าทรูยู
รับสิทธิ์

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรู ใช้ 259 ทรูพอยท์ แลกรับส่วนลด 100 บาท

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูแบล็คการ์ด ลดเพิ่ม 10%

ลูกค้าทรูยู
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูเรดการ์ด ลดเพิ่ม 5%

ลูกค้าทรูยู
รับสิทธิ์