ข้อมูลร้าน โจ๊ก ก๋วยจั๊บ ต้มเส้น เอพี (จ.ขอนแก่น)

ข้อมูลร้าน โจ๊ก ก๋วยจั๊บ ต้มเส้น เอพี (จ.ขอนแก่น)

หน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถ.บ้านกอก ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

66-863165303