ข้อมูลร้าน โบราณ..กาแฟ

ข้อมูลร้าน โบราณ..กาแฟ

37 ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000