โพธาลัย เวลเนส แอนด์ ลองเจวิตี้

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรูแบล็คการ์ดลด 20% เมื่อรับบริการเมนูเดี่ยวหรือแพ็กเกจปกติราคา 1,500 บาทขึ้นไป

True BlackCard
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูเรดการ์ดลด 15% เมื่อรับบริการเมนูเดี่ยวหรือแพ็กเกจปกติราคา 1,500 บาทขึ้นไป

True RedCard
รับสิทธิ์

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรูแบล็คการ์ดลด 20% เมื่อรับบริการเมนูเดี่ยวหรือแพ็กเกจปกติราคา 1,500 บาทขึ้นไป

True BlackCard
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูเรดการ์ดลด 15% เมื่อรับบริการเมนูเดี่ยวหรือแพ็กเกจปกติราคา 1,500 บาทขึ้นไป

True RedCard
รับสิทธิ์