โรงพยาบาลพญาไท

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรู ซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพ 17 รายการ ราคาพิเศษ 3,390 บาท (ปกติ 7,800 บาท)
ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2019