โรงแรมฟลิปเปอร์เฮ้าส์ พัทยา

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรูแบล็คการ์ด ลด 30% ห้องพักซูพีเรีย+อาหารเช้า 2 ท่าน

True BlackCard
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูเรดการ์ด ลด 25% ห้องพักซูพีเรีย+อาหารเช้า 2 ท่าน

True Customer
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ลด 20% ห้องพักซูพีเรีย+อาหารเช้า 2 ท่าน

True Customer
รับสิทธิ์

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรูแบล็คการ์ด ลด 30% ห้องพักซูพีเรีย+อาหารเช้า 2 ท่าน

True BlackCard
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูเรดการ์ด ลด 25% ห้องพักซูพีเรีย+อาหารเช้า 2 ท่าน

True Customer
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ลด 20% ห้องพักซูพีเรีย+อาหารเช้า 2 ท่าน

True Customer
รับสิทธิ์