โรงแรมฟลิปเปอร์เฮ้าส์ พัทยา

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรูแบล็คการ์ด ลด 30% ห้องพักซูพีเรีย+อาหารเช้า 2 ท่าน
ใช้ได้ถึง: 01 Jul 2020
ลูกค้าทรูเรดการ์ด ลด 25% ห้องพักซูพีเรีย+อาหารเช้า 2 ท่าน
ใช้ได้ถึง: 01 Jul 2020
ลูกค้าทรู ลด 20% ห้องพักซูพีเรีย+อาหารเช้า 2 ท่าน
ใช้ได้ถึง: 01 Jul 2020

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรูแบล็คการ์ด ลด 30% ห้องพักซูพีเรีย+อาหารเช้า 2 ท่าน
ใช้ได้ถึง: 01 Jul 2020
ลูกค้าทรูเรดการ์ด ลด 25% ห้องพักซูพีเรีย+อาหารเช้า 2 ท่าน
ใช้ได้ถึง: 01 Jul 2020
ลูกค้าทรู ลด 20% ห้องพักซูพีเรีย+อาหารเช้า 2 ท่าน
ใช้ได้ถึง: 01 Jul 2020