สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรู ลดพิเศษค่าอาหาร+เครื่องดื่ม 15% (ยกเว้นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์)
ใช้ได้ถึง: 30 Jun 2020
ลูกค้าทรูการ์ด ลดพิเศษค่าอาหาร+เครื่องดื่มและสปา 20% (ยกเว้นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์)
ใช้ได้ถึง: 30 Jun 2020