สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรู ลด 10% ห้องพัก
ใช้ได้ถึง: 24 Dec 2019
ลูกค้าทรู รับ 100 ทรูพอยท์ เมื่อจองห้องพักระหว่างวันที่ 15 ต.ค. 62 – 24 ธ.ค. 62
ใช้ได้ถึง: 24 Dec 2019