ข้อมูลร้าน โรตีประวีร์วัณณ์

ข้อมูลร้าน โรตีประวีร์วัณณ์

28/9 ม.6 ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000