ข้อมูลร้าน โรตีโบราณ เจ้าเก๊าเก่า (จ.เพชรบุรี)

ข้อมูลร้าน โรตีโบราณ เจ้าเก๊าเก่า (จ.เพชรบุรี)

18 ซ.โพธิ์การ้อง1 ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000

66-649937357