ข้อมูลร้าน ไก่กะมัง

ข้อมูลร้าน ไก่กะมัง

69/35 ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000