ข้อมูลร้าน ไก่ทอดอุ๋งอิ้ง

ข้อมูลร้าน ไก่ทอดอุ๋งอิ้ง

94 ม.2 ต.ไผ่ท่าโพ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190