ข้อมูลร้าน ไก่ทอดเจ๊นะ (จ.เพชรบุรี)

ข้อมูลร้าน ไก่ทอดเจ๊นะ (จ.เพชรบุรี)

5 ม.1 ต.หนองโสน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000

66-989047044