ข้อมูลร้าน ไก่มะระ บ้านทุ่ง สาขา 1

ข้อมูลร้าน ไก่มะระ บ้านทุ่ง สาขา 1

บขส.ตลาดเจ้าพรหม ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000