ข้อมูลร้าน ไก่ย่างหน้าแขก (จ.ยโสธร)

ข้อมูลร้าน ไก่ย่างหน้าแขก (จ.ยโสธร)

หน้าปั๊ม ปตท ลุมพุก ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 35110

66-642326621