ข้อมูลร้าน ไก่ย่างเขาสวนกวาง (จ.นครราชสีมา)

ข้อมูลร้าน ไก่ย่างเขาสวนกวาง (จ.นครราชสีมา)

55/3 ถ.ปากช่อง-ลำสมพุง ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

66-953846980