ข้อมูลร้าน ไก่ย่าง คุณตึ๋ง

ข้อมูลร้าน ไก่ย่าง คุณตึ๋ง

317/4 ม.9 ต.ไผ่ท่าโพ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190