ข้อมูลร้าน ไก่ลูกชิ้นทิพย์

ข้อมูลร้าน ไก่ลูกชิ้นทิพย์

66/1 ม.1 ต.ดงกลาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170