ข้อมูลร้าน ไก่หมุนโคราช (จ.กำแพงเพชร)

ข้อมูลร้าน ไก่หมุนโคราช (จ.กำแพงเพชร)

270 ม.2 ต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140

66-952316280