ข้อมูลร้าน ไก่อบจีรพันธ์

ข้อมูลร้าน ไก่อบจีรพันธ์

91/1 ม.6 ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250