ข้อมูลร้าน ไก่อบน้ำผึ้ง (จ.ยโสธร)

ข้อมูลร้าน ไก่อบน้ำผึ้ง (จ.ยโสธร)

ตลาดเทศบาลกุดชุม ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140

66-973377794