ข้อมูลร้าน ไก่อบสมุนไพร

ข้อมูลร้าน ไก่อบสมุนไพร

82/2 ม.7 ต.สำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000