ข้อมูลร้าน ไก่เขย่า

ข้อมูลร้าน ไก่เขย่า

56/1 ถ.พฤกษะวัน ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110