ข้อมูลร้าน ไก่โสร่ง

ข้อมูลร้าน ไก่โสร่ง

12 ม.9 ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000