ข้อมูลร้าน ไข่ครกป่ะ (จ.นครสวรรค์)

ข้อมูลร้าน ไข่ครกป่ะ (จ.นครสวรรค์)

ตลาดท่าเรือวัดคลองคาง ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

66-862163036