ข้อมูลร้าน ไจแอ้นลูกชิ้นระเบิดเถิดเทิง

ข้อมูลร้าน ไจแอ้นลูกชิ้นระเบิดเถิดเทิง

73 ม.4 ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000