ข้อมูลร้าน ไชยาสเต็คเฮ้าส์

ข้อมูลร้าน ไชยาสเต็คเฮ้าส์

239/335 ซ.82 หมู่บ้านเรือนสุข 2 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110