ไดยู (จ.สงขลา)

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรูการ์ด ลด 10 บาท เมื่อซื้อเครื่องดื่มเมนู Taro ball series ครบ 100 บาท

True Customer
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ลด 5 บาท เมื่อซื้อเครื่องดื่มที่ร้าน

True Customer
รับสิทธิ์

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรูการ์ด ลด 10 บาท เมื่อซื้อเครื่องดื่มเมนู Taro ball series ครบ 100 บาท

True Customer
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ลด 5 บาท เมื่อซื้อเครื่องดื่มที่ร้าน

True Customer
รับสิทธิ์