ข้อมูลร้าน ไพฑูรย์อิเล็กทรอนิกส์ (จ.บุรีรัมย์)

ข้อมูลร้าน ไพฑูรย์อิเล็กทรอนิกส์ (จ.บุรีรัมย์)

550/1 ม.13 ข้างบขส. อำเภอประโคนชัย ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140

66-844767202