ไพรม์ 19 เขาใหญ่

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรู ลด 10% ค่าอาหาร และเบเกอรี่ เมื่อทานอาหารครบ 1,000 บาทขึ้นไป

ลูกค้าทรูยู
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ใช้ 199 ทรูพอยท์ แลกรับ Prime 19 Lemon Tea มูลค่า 120 บาท

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรู ลด 10% ค่าอาหาร และเบเกอรี่ เมื่อทานอาหารครบ 1,000 บาทขึ้นไป

ลูกค้าทรูยู
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ใช้ 199 ทรูพอยท์ แลกรับ Prime 19 Lemon Tea มูลค่า 120 บาท

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์