ข้อมูลร้าน ไร่จันทร์กระจ่าง (จ.กำแพงเพชร)

ข้อมูลร้าน ไร่จันทร์กระจ่าง (จ.กำแพงเพชร)

339 ม.5 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 62120

66-816748827