ไวท์ โรส คาเฟ่

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรู ลด 10% เมื่อซื้อชิ้นที่ 2 หรือชิ้นที่ 4 ลด 25%
ใช้ได้ถึง: 31 May 2020
ลูกค้าทรู ลด 10% เมื่อซื้อเครื่องดื่มเย็นพร้อม เค้ก 1 ชิ้น
ใช้ได้ถึง: 31 May 2020
ลูกค้าทรู ลด 10% เมื่อซื้อเค้กครบ 300 บาท
ใช้ได้ถึง: 31 May 2020

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรู ลด 10% เมื่อซื้อชิ้นที่ 2 หรือชิ้นที่ 4 ลด 25%
ใช้ได้ถึง: 31 May 2020
ลูกค้าทรู ลด 10% เมื่อซื้อเครื่องดื่มเย็นพร้อม เค้ก 1 ชิ้น
ใช้ได้ถึง: 31 May 2020
ลูกค้าทรู ลด 10% เมื่อซื้อเค้กครบ 300 บาท
ใช้ได้ถึง: 31 May 2020