ข้อมูลร้าน ไส้กรอกนารังนก (จ.สงขลา)

ข้อมูลร้าน ไส้กรอกนารังนก (จ.สงขลา)

4/2 ม.6 ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110

66-952544069