สิทธิประโยชน์

  ใช้ 100 ทรูพอยท์ แทนเงินบริจาค 10 บาท เพื่อสนับสนุนมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม (ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่)

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ใช้ 500 ทรูพอยท์ แทนเงินบริจาค 50 บาท เพื่อสนับสนุนมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม(ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่)

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ใช้ 1,000 ทรูพอยท์ แทนเงินบริจาค 100 บาท เพื่อสนับสนุนมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม (ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่)

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์