ข้อมูลร้าน ขนมปลาญี่ปุ่น Rika Taiyaki

ข้อมูลร้าน ขนมปลาญี่ปุ่น Rika Taiyaki

140/17 ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000