สิทธิประโยชน์

  ลูกค้าทรูแบล็ค และทรูเรด รับส่วนลดเพิ่ม 10% ห้องพัก

  ทรูแบล็ค/ทรูเรด
  รับสิทธิ์

  รับส่วนลดเพิ่ม 5% ห้องพัก

  ลูกค้าทรู
  รับสิทธิ์