ข้อมูลร้าน ไก่ทอดบังเจน (จ.สงขลา)

ข้อมูลร้าน ไก่ทอดบังเจน (จ.สงขลา)

61ถ.มุสลิมร่วมใจอุทิศ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250

66-846823073