ข้อมูลร้าน เสาวณี ปลาทอดกรอบกรอบ (จ.พิจิตร)

ข้อมูลร้าน เสาวณี ปลาทอดกรอบกรอบ (จ.พิจิตร)

64 ม.3 ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120

66-658655131