ข้อมูลร้าน เตี้ยโต้รุ่ง อาหารตามสั่ง (จ.บุรีรัมย์)

ข้อมูลร้าน เตี้ยโต้รุ่ง อาหารตามสั่ง (จ.บุรีรัมย์)

92 ม.7 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170

66-872443410