ข้อมูลร้าน ไก่ย่าง5ดาว

ข้อมูลร้าน ไก่ย่าง5ดาว

265 ม.3 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210