ข้อมูลร้าน 1 ข้าวมันไก่ (จ.อุบลราชธานี)

ข้อมูลร้าน 1 ข้าวมันไก่ (จ.อุบลราชธานี)

30 ถ.ชวาลาใน ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

66-618944716