ข้อมูลร้าน ไอศครีมบุฟเฟ่ต์เครื่องซอย 9

ข้อมูลร้าน ไอศครีมบุฟเฟ่ต์เครื่องซอย 9

649/1 ถนน อิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600