ข้อมูลร้าน ลลิดาชานมไต้หวัน

ข้อมูลร้าน ลลิดาชานมไต้หวัน

606 ถนนสุ ทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400