ข้อมูลร้าน ฟารีดา อาหารตามสั่ง ฮาลาล

ข้อมูลร้าน ฟารีดา อาหารตามสั่ง ฮาลาล

7189 ถนน หลวงแพ่ง หน้าเซเว่นตลาดเทิดไท แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520