ข้อมูลร้าน อินดี้ซูชิ (จ.สงขลา)

ข้อมูลร้าน อินดี้ซูชิ (จ.สงขลา)

37 ซ.หมู่บ้านฉัตรทอง ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

66-833009239