ข้อมูลร้าน โอเรียนทาลา สปา ดีวาน่า พลาซ่า ภูเก็ต ป่าตอง

ข้อมูลร้าน โอเรียนทาลา สปา ดีวาน่า พลาซ่า ภูเก็ต ป่าตอง

โอเรียนทาลา สปา ดีวาน่า พลาซ่า ภูเก็ต ป่าตอง เลขที่ 239/14 ถ.200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ 83150