ข้อมูลร้าน ซาเจ ตลาดท่าดินแดง

ข้อมูลร้าน ซาเจ ตลาดท่าดินแดง

52 ซอยสมเด็จเจ้าพระยา7 สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600