อินเตอร์เวลเนส สหคลินิก

สิทธิประโยชน์

ฟรี Telemedicine 30 นาที ใช้ 0 point

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

ลด 10% ใช้ 0 ทรูพอยท์

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ใช้ 10 ทรูพอยท์ ตรวจและรักษาออฟฟิศซินโดรม ในราคา 490.-

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ใช้ 10 ทรูพอยท์ โปรแกรมเผายาหน้าท้อง ในราคา 490.-

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

สิทธิประโยชน์

ฟรี Telemedicine 30 นาที ใช้ 0 point

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

ลด 10% ใช้ 0 ทรูพอยท์

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ใช้ 10 ทรูพอยท์ ตรวจและรักษาออฟฟิศซินโดรม ในราคา 490.-

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

บทความที่คล้ายกัน